De Meander is een openbare school die regulier basisonderwijs biedt. Wij spelen in op de onderwijsbehoeften van ieder kind om zo zijn of haar talent optimaal te kunnen ontwikkelen.

Creativiteit, zelfstandigheid en respect voor elkaar zijn onze kernwaarden.

Wij investeren veel in de sociale vaardigheden van de kinderen. Ons unieke maatjessysteem – waarbij oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden bij gezamenlijke activiteiten, zoals de weekopening, de zangkring, de weeksluiting en de creatieve ochtenden – maakt de kinderen heel bewust van hun omgang met elkaar en de mensen om hen heen.

Wij hanteren de drie uitgangspunten van de Coöperatieve Leerstrategieën: aandacht voor het groepsklimaat, de structuur in de groep en leerlingen worden actief betrokken tijdens het samenwerken en het lesgeven.

Wij bereiden de kinderen voor op de vaardigheden die de 21ste eeuw van hen vraagt, zoals samen te kunnen leven met mensen met diverse achtergronden en leren hun weg te vinden in het digitale verkeer.

Ouders zijn onze educatieve partners, samen zijn wij verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van onze kinderen. Daarbij is een open communicatie naar de ouders voorwaardelijk.

Dit alles maakt de Meander tot een open, veilige en warme school waar iedereen welkom is en waar het prettig spelen en werken is.