Het maatjessysteem is kenmerkend voor De Meander. Ieder kind krijgt jaarlijks een maatje toegewezen uit een andere groep. Groep 1 t/m 4 krijgt een maatje uit een hogere groep, groep 5 t/m 8 een maatje uit een lagere groep. Gedurende het schooljaar nemen de maatjes regelmatig samen deel aan activiteiten. Het oudere kind krijgt hiermee een vorm van verantwoordelijkheid en het jongere kind ervaart de veiligheid van een ouder kind wat hem of haar helpt. De leerlingen leren voor elkaar te zorgen en ontwikkelen begrip voor onderlinge verschillen. Zo ontstaat tolerantie voor elkaar. Tolerantie vinden wij belangrijk, dit maakt de school een veilige plaats om te leren en te spelen.

De maatjes zien elkaar bijna wekelijks tijdens de activiteiten van ‘de week’. De oudere maatjes halen de jongere maatjes op en samen gaan zij naar de weekopening/zangkring of weeksluiting. Verder werken de maatjes samen tijdens de creatieve ochtenden en de projectweek. De groepen 1 t/m 8 worden bij deze activiteiten door elkaar over de verschillende klassen verdeeld, maar altijd is het vertrouwde maatje erbij.

Het samenzijn en samenwerken schept een band tussen de leerlingen. Veel kinderen op De Meander kennen elkaar bij naam. Ze voelen zich prettig in de hele school en niet alleen in hun eigen groep. Deze aanpak maakt de Meander een veilig school in brede zin, want De Meander zijn we samen.