De creatieve ochtend is een van de kenmerkende activiteiten van de Meander. Tijdens deze ochtend staat de school van 9 tot 10 uur in het teken van creativiteit en samenwerken.

Het doel: Ontwikkelen van de expressiviteit en sociale vaardigheden.

De creatieve ochtend en het maatjessysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, de leerling werkt samen met zijn of haar maatje aan een werkstuk rondom een specifieke techniek. Tijdens het werken leren de leerlingen elkaar te stimuleren, te helpen en van elkaar te leren. Het creatieve proces en het zoeken naar mogelijkheden om het (eigen) idee te verwezenlijken staan hierbij centraal.

Technieken
De technieken die behandeld worden zijn veelal niet alledaags, hetgeen deze ochtend zo bijzonder maakt. Weven, solderen, houtbewerking, papier-maché en batikken is slechts een kleine selectie aan technieken die de creatieve ochtend rijk is. Het vergt een goede voorbereiding en intensieve begeleiding om de leerlingen op een veilige manier met deze technieken kennis te laten maken.  

Organisatie
De creatieve ochtend vindt twaalf keer per schooljaar plaats. Deze ochtenden zijn verdeeld in blokken van 3 aaneengesloten weken. In onderstaand jaarrooster zijn deze geel gemarkeerd. Gedurende deze drie weken werken de leerlingen aan een werkstuk rondom een van de technieken.

De organisatie is niet mogelijk zonder de hulp van een groot aantal ouders. Zij begeleiden de kinderen – na instructie door de leerkracht –, leren de technieken aan en motiveren de kinderen bij het behalen van een optimaal resultaat. Naast de vaste hulpouders hebben we altijd behoefte aan extra hulp. We vragen ouders daarom om zich per gezin minimaal 1x per schooljaar in te schrijven als hulpouder bij de creatieve ochtend. Het inschrijven kunt u doen op de lijst bij de klas van uw kind. Wanneer het u leuk lijkt om vaste hulpouder te worden, dan kunt u zich hiervoor aanmelden en kiest u in overleg met de organisatie de techniek waarbij u gedurende het schooljaar zult ondersteunen.

Een aantal keer per schooljaar proberen wij opvang te verzorgen voor de niet schoolgaande kinderen, zodat u zich als ouder helemaal kunt richten op het begeleiden van de leerlingen. De data waarop opvang aanwezig is worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Creatieve ochtend rondom een centraal thema
Zo’n tien keer per jaar werken de kinderen in hun eigen groep rondom een centraal thema. In onderstaand jaarrooster zijn deze themacrea’s blauw gemarkeerd.

Bekijk hier het rooster van de creatieve ochtend.