Techniek is een geïntegreerd onderdeel in het onderwijs op onze school en wordt in alle groepen aangeboden. Dit gebeurt 6x per jaar d.m.v. technieklessen uit het techniekkasteel. Tijdens deze lessen wordt er in groepjes gewerkt, onder begeleiding van een ouder of leerkracht. Gedurende het schooljaar komen verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen komen, in oplopende moeilijkheidsgraad, terug in de gehele leerlijn van groep 1 tot en met 8.

Het doel van de technieklessen is onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. Ook worden oplossingen voor technische problemen ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd en worden relaties gelegd tussen werking, vorm en materiaalgebruik.

Enkele voorbeelden van technieklessen uit het techniekkasteel:
   – Tandwielen draaien (groep 1)
   – Badzout maken (groep 2)
   – Metsel een huis (groep 3)
   – Maak je eigen naamplaatje (groep 4)
   – Stroomkring maken (groep 5)
   – Fietsband plakken (groep 6)
   – Knopen leggen (groep 7)
   – Tandpasta maken (groep 8)

Door de lessen uit het techniekkasteel leren kinderen spelenderwijs hoe leuk techniek is.

In het jaarrooster van de creatieve ochtend zijn de weken waarin gewerkt wordt met de dozen uit het techniekkasteel rood gemarkeerd. De leerkrachten kiezen zelf een dagdeel uit in die week. Om de technieklessen goed te laten verlopen vragen de leerkrachten hulpouders om een groepje kinderen te begeleiden.