Ouders die kiezen voor De Meander, kiezen voor een actieve school waarin zij zelf een belangrijke rol kunnen hebben. U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging (OV) wanneer uw kind(eren) ingeschreven zijn op school. De oudervereniging behartigt de belangen van alle ouders/verzorgers en stimuleert de ouderparticipatie.

Het bestuur van de oudervereniging is de ActiviteitenCommissie (AC), een groep enthousiaste ouders en twee juffen die ongeveer maandelijks vergaderen en zich inzetten om de schooltijd van uw kinderen nog mooier te maken.

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Annelies (voorzitter), moeder van Jolien (3a) en Emily (6a)
 • Sonja (penningmeester), moeder van Chloe (3a)
 • Anneke, leerkracht groep 7a
 • Saskia, leerkracht groep 8a
 • Angela, moeder van Sanne (7b)
 • Dave, vader van Aiden (3a) en Lizz (7b)
 • Erik, vader van Annelore (3a) en Lotte (5a)
 • Johan, vader van Jasmijn (8a)
 • Kim, moeder van Max (5a) en Bram (7a)

We hebben momenteel geen ouders uit de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 4a, 4b en 8b. We willen een extra warme oproep doen aan de ouders uit deze groepen om ons gezellige team te komen versterken!

De oudervereniging heeft de volgende doelen:

 • Het sociale klimaat en de sfeer in de school
 • De betrokkenheid van ouders bij de school
 • Het ondersteunen van activiteiten op school die bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen (zoals creatieve ochtenden en technieklessen).
 • Het organiseren activiteiten buiten schooltijd die de ouderparticipatie en de sociale cohesie bevorderen (zoals het kinderboekenbal, de DoeMeanderDag en de kerstborrel)

Om dit allemaal mogelijk te maken, vragen wij van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in oktober opnieuw vastgesteld in de openbare jaarvergadering. Het verslag van de laatste jaarvergadering (op 9 oktober 2023), de jaarverslagen van vorig schooljaar en de begroting van dit jaar kunt u op de website terugvinden bij documenten.

Hieronder alvast een greep uit de materialen en activiteiten die wij bekostigen met de vrijwillige bijdrage:

 • Het klassenbudget: alle klassen krijgen jaarlijks een bedrag voor de aanschaf van nieuwe materialen.
 • Materialen voor de creatieve ochtenden
 • Materialen voor de lessen uit het Techniekkasteel
 • De aanschaf van nieuwe sportshirts
 • Het ondersteunen van de leerlingenraad
 • Het organiseren van het Sinterklaasfeest op school
 • Het ondersteunen van het afscheid voor groep 8
 • Een attentie voor de leerkrachten op de dag van de leerkracht
 • Het organiseren van activiteiten zoals het kinderboekenbal, de avondwandeling, de Kerstborrel, de Meander pubquiz, Ouders voor Kinderen, de DoeMeanderDag, enz.

Vooral voor dit laatste onderdeel, het organiseren van activiteiten, zijn wij altijd op zoek naar extra helpende handen en drijvende krachten. Mocht u willen meehelpen met het organiseren van een of meerdere activiteiten, horen we dat graag via ouderraad@demeander-delfgauw.nl. Uiteraard kunt u ons ook altijd aanspreken bij de schoolpoort of tijdens een van onze activiteiten. We doen ook regelmatig een oproep voor hulp bij activiteiten via de ouderappgroepen.