Ouders die kiezen voor De Meander, kiezen voor een actieve school waarin zij zelf een belangrijke rol kunnen hebben. U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging wanneer uw kind(eren) ingeschreven zijn op school. De vereniging behartigt de belangen van alle ouders/verzorgers en stimuleert de ouderparticipatie. 

 

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad bestaat uit net zoveel leden als er groepen zijn, bij voorkeur uit elke groep één lid, maar minimaal uit vijf personen. De ouderraad vergadert eens per maand. Deze vergadering zijn openbaar.

 

De ouderraad heeft de volgende doelen:
– Stimuleren van het sociale klimaat en de sfeer in de school
– Stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij de school
– Klankbord en signaalfunctie vanuit de ouders naar het team
– Organiseren van activiteiten zoals de jaarlijkse avondwandeling, de kerstborrel, de dag van de leraar, Meanderpicknick/DoeMeanderDag en sportactiviteiten
– Ondersteunen en meedenken bij activiteiten van het schoolteam
– Informeren van (nieuwe) ouders

 

Om dit allemaal mogelijk te maken, vraagt de ouderraad van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in oktober opnieuw vastgesteld in de openbare jaarvergadering.

 

Indien u contact op wilt nemen met de ouderraad kan dat via het dagelijks bestuur:
– Annelies (voorzitter)
– Sipkje (secretaris)
– Sonja (penningmeester)

 

U kunt de ouderraad ook bereiken via de e-mail:
ouderraad@demeander-delfgauw.nl of orpenningmeester@demeander-delfgauw.nl

 

De ouderraad heeft momenteel meerdere vacatures. Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact op.