Op De Meander hebben de leerlingen lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. Als ouder maakt u zelf de keuze of uw kind thuis gaat eten of gebruik maakt van de tussenschoolse opvang (TSO). TSO Skippy verzorgt de overblijf bij De Meander.

De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch en spelen buiten of doen een activiteit binnen in de klas bij slecht weer samen met Pedagogisch medewerkers en/of vrijwilligers.

Een welkome afwisseling tussendoor op school! 

Meer informatie over de TSO kunt u vinden op de website van SkippyPepijn onder het kopje TSO. Via onderstaande link komt u op de juiste pagina uit: www.skippypepijn.nl/tso

Daar staat onder het logo van De Meander een inschrijfformulier, een machtigingsformulier voor een strippenkaart en de tarieven van de TSO. Ook vindt u hier antwoorden op de meest gestelde vragen.

Komt uw zoon/dochter op vaste dagen naar de TSO en wilt u hem/haar voor een extra dag aanmelden of laten weten dat hij/zij een dag niet komt, dan vragen wij u de coördinator een WhatsApp sturen via nummer 06 184 79 506.