Op de Meander werken wij met de Plusgroep, waar meer- en hoogbegaafde kinderen les krijgen. De kinderen die deelnemen zijn gesignaleerd door de leerkrachten via een Quickscan hoogbegaafdheid. Met de Plusgroep willen we hen passend onderwijs geven. De Plusgroep biedt vooral verbreding, dat wil zeggen dat er andere onderwerpen aan bod komen dan die er in de klas aangeboden worden.

De insteek van de Plusgroep is om activiteiten aan te bieden, die meerdere oplossingsmogelijkheden bieden en een beroep doen op onderzoekend en ontwerpend leren. In de groep zal de leerkracht ook inspelen op de andere leerbehoefte van deze kinderen, door de gangbare lesstof te verdiepen met hogere ordevragen. Dat betekent dat er dan behalve reproductieve- en begripsvragen, ook opdrachten zijn waar meer analystisch naar bepaalde gegevens gekeken moet worden, wat voor oplossingen kun je bedenken vanuit de gegevens die je hebt, kritisch kijken en verbanden leggen. De Plusgroep start in groep 3. Elke maandag krijgen de leerlingen extra instructie en uitdaging aangeboden tijdens het uitlegmoment in de Plusgroep. Dit kan doormiddel van een denkspel met opdrachtkaarten, ingewikkelde puzzels en thuiswerkopdrachten, waarbij samengewerkt moet worden. De leerlingen gaan dan te werk als een team van wetenschappers.  Ze moeten informatie verzamelen, meerdere bronnen raadplegen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren. 

Levelwerkboekjes en levelwerkopdrachten zijn beschikbaar in de eigen groep. De leerkracht kan deze inzetten voor alle leerlingen die tijd over hebben in de klas. Rekentijger wordt aangeboden aan de goede rekenaars door een leerkracht buiten de klas.

Zie voor meer informatie ons protocol meer- en hoogbegaafdheid.