Welkom

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school!

U bent van harte welkom om een kennismakingspakketje af te komen halen of hiervoor te bellen. Het kennismakingspakketje wordt dan bij u thuisbezorgd. U kunt ook meteen een afspraak maken met Ivanka Maat, de directeur, voor een rondleiding. Tijdens deze kennismaking ontvangt u o.a. informatie over de inschrijvingsprocedure, over starten op de basisschool, over overblijven, BSO en een aanmeldformulier.

Een aantal maanden voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u van ons een ‘Vragenlijst nieuwe leerlingen’ met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Vrijwel altijd zullen we met u vaststellen dat De Meander uitstekend kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Soms niet. In dat geval zoeken wij samen met u een passende oplossing.

Circa zes weken voor de vierde verjaardag wordt u door de leerkracht gebeld voor het maken van wenafspraken. Uw kind mag voorafgaand aan de vierde verjaardag tien dagdelen komen wennen.

Voor aanmelding van kinderen die al op een andere school zitten dient u, naast het contact met ons, ook contact op te nemen met de huidige school. Inschrijving is mede afhankelijk van de informatie en van het onderwijskundig rapport (OKR) van de huidige school. De intern begeleiders hebben daarbij contact met elkaar. Aanmelden is voor alle leerjaren mogelijk.

Bekijk onderstaand filmpje voor een inkijkje in onze school. 

Lees hier meer informatie over het aannamebeleid i.v.m. passend onderwijs voor leerlingen van de Stichting Scholengroep Holland.

Aanmeldformulier