Welkom

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school!
U bent van harte welkom om een kennismakingspakketje af te komen halen of hiervoor te bellen. Het kennismakingspakketje wordt dan bij u thuis bezorgd. Daarna kunt u een afspraak maken met Ivanka Maat, de directeur, voor een rondleiding. Tijdens deze kennismaking ontvangt u o.a. informatie over de inschrijvingsprocedure, over starten op de basisschool, over overblijven en BSO en een aanmeldingsformulier. De aanmelding van uw kleuter wordt een inschrijving op de dag van de vierde verjaardag. Zes weken voor de vierde verjaardag wordt u door de leerkracht gebeld voor het maken van wenafspraken. Uw kind mag voorafgaand aan de vierde verjaardag tien dagdelen komen wennen.

Zowel met nieuwe ouders, als met ouders die al een kind op onze school hebben, vindt ruim van tevoren een intakegesprek met de directeur plaats. Vrijwel altijd zullen we met u vaststellen dat de Meander uitstekend kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Soms niet. In dat geval zoeken wij samen met u een passende oplossing.

Voor aanmelding van kinderen die al op een andere school zitten, dient u naast het contact met ons, ook contact op te nemen met de huidige school. Inschrijving is mede afhankelijk van de informatie en van het onderwijskundig rapport (OKR) van de huidige school. De intern begeleiders hebben daarbij contact met elkaar. Aanmelden is voor alle leerjaren mogelijk.

Lees hier meer Informatie over het aannamebeleid i.v.m. passend onderwijs voor leerlingen van de Stichting Scholengroep Holland.

Aanmeldformulier