Met zelfstandig werken leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht en planning. Zo krijgen ze inzicht in en overzicht over hun werk. De Meander trekt met zelfstandig werken een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

De basis
In de groepen 1/2 wordt de basis gelegd voor het zelfstandig werken. De kinderen leren tijdens de speelwerkles al om te gaan met uitgestelde aandacht. Met behulp van een rode ketting geeft de leerkracht aan dat zij even niet beschikbaar is. Zij gaat dan bijvoorbeeld met een groepje kinderen in de kleine kring of ze gaat even met een individuele leerling aan het werk.

Stoplicht
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt aan de hand van een stoplicht:

  • Bij rood wordt er stil gewerkt. Er kan niets aan de leerkracht of medeleerling worden gevraagd. De leerkracht geeft verlengde instructie of andere hulp aan kinderen die dit nodig hebben.
  • Bij oranje mogen de kinderen zachtjes overleggen in hun team. De leerkracht is nog niet beschikbaar.
  • Bij groen mogen de kinderen zachtjes overleggen in hun team en maakt de leerkracht vaste rondes door de klas om vragen te beantwoorden.

Alle kinderen hebben een kaartje op tafel met een rode en groene kant. Wanneer het kaartje met de rode kant naar boven op tafel ligt, dan weet de leerkracht dat het kind een vraag heeft. Het stoplicht is gekoppeld aan een timer. Op die manier weten de kinderen hoe lang de verschillende lesfasen duren.

Voor het zelfstandig werken is een doorgaande lijn opgesteld

  • Vanaf hun vijfde verjaardag krijgen de leerlingen in groep 1/2 een weektaak. Zij maken zo kennis met het plannen en uitvoeren van werkjes.
  • In groep 3 en 4 werken de leerlingen zelfstandig met de bijvoorbeeld de rekentaak, taken voor veilig leren lezen, taal en spellinglessen enz.
  • In groep 5 t/m 8 werken de leerlingen zelfstandig tijdens bijvoorbeeld de rekentaak, taal- en spellingslessen enz.
  • In groep 5 en 6 werken de leerlingen minimaal 10-15 minuten zelfstandig.
  • In groep 7 werken de leerlingen minimaal 20-30 minuten zelfstandig.
  • In groep 8 werken de leerlingen minimaal 30 minuten zelfstandig.