Met zelfstandig werken leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht en planning. Zo krijgen ze inzicht in en overzicht over hun werk. De Meander trekt met zelfstandig werken een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

De basis in groep 1/2
In de groepen 1/2 wordt de basis gelegd voor het zelfstandig werken. De kinderen leren tijdens de speelwerkles al om te gaan met uitgestelde aandacht. Met behulp van een rode ketting geeft de leerkracht aan dat zij even niet beschikbaar is. Zij gaat dan bijvoorbeeld met een groepje kinderen in de kleine kring of ze is even met een individuele leerling aan het werk.

Het stoplicht in groep 3 t/m 8
Het stoplicht is gekoppeld aan een timer. Op die manier weten de kinderen hoe lang de verschillende lesfasen duren.

 • Bij rood wordt er stil gewerkt. Er kan niets aan de leerkracht of medeleerling worden gevraagd. De leerkracht geeft verlengde instructie of andere hulp aan kinderen die dit nodig hebben.
 • Bij oranje mogen de leerlingen zachtjes overleggen in hun team. De leerkracht is nog niet beschikbaar.
 • Bij groen mogen de leerlingen zachtjes overleggen in hun team en maakt de leerkracht vaste rondes door de klas om vragen te beantwoorden.
 • De leerlingen kunnen met hun dobbelsteen op tafel laten zien hoe zij willen werken:
  • rood – ik wil in stilte werken
  • oranje – ik heb een vraag, wie kan er in mijn team helpen
  • groen – ik kan helpen
  • ? – ik heb een vraag aan de leerkracht

Voor het zelfstandig werken is een doorgaande lijn opgesteld

 • Vanaf hun vijfde verjaardag krijgen de leerlingen in groep 1/2 een weektaak. Zij maken zo kennis met het plannen en uitvoeren van werkjes.
 • In groep 3 en 4 werken de leerlingen zelfstandig met de bijvoorbeeld de rekentaak, taken voor veilig leren lezen, taal en spellinglessen.
 • In groep 5 t/m 8 werken de leerlingen zelfstandig tijdens bijvoorbeeld de rekentaak, taal- en spellingslessen.
 • In groep 3 en 4 werken de leerlingen minimaal 5-10 minuten zelfstandig.
 • In groep 5 en 6 werken de leerlingen minimaal 10-15 minuten zelfstandig.
 • In groep 7 werken de leerlingen minimaal 20-30 minuten zelfstandig.
 • In groep 8 werken de leerlingen minimaal 30 minuten zelfstandig.