Zorg voor de kinderen is een belangrijke pijler op de Meander. Deze zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider (IB’er), Dorith van der Kraan. De intern begeleider houdt de zorgleerlingen zo goed mogelijk in beeld. Zorgleerlingen zijn niet alleen de leerlingen die naar beneden uitvallen, maar ook de kinderen die voorlopen.

De IB’er bespreekt met de leerkrachten regelmatig de groepen tijdens een zorgbespreking. Tijdens deze besprekingen worden onder andere de leerlingen besproken, toetsen geanalyseerd, groepsplannen besproken, oplossingen gezocht en afspraken gemaakt over de aanpak in de groep. De gekozen aanpak wordt tijdens een volgende zorgbespreking geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

De IB’er heeft contact met externe organisaties, zoals het samenwerkingsverband PPO Delflanden en OnderwijsAdvies. Ook kan de IB’er bemiddelen bij de uitvoering van onderzoeken door een externe deskundige.

Zorgen over uw kind bespreekt u altijd eerst met de leerkracht. De leerkracht zal u waarschuwen wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan standaard in de klas wordt gegeven. Daarna kan samen besloten worden om de IB’er erbij te betrekken. In een aantal gevallen zal de IB’er bij de gesprekken met de leerkracht aanwezig zijn.