College van Bestuur

In het kader van de splitsing van bestuur en toezicht wordt het bestuur (het bevoegd gezag) gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur. De bestuursvoorzitter legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de inspectie, hij voert verder een dialoog met de schooldirecteuren, de maatschappelijke partners, de gemeenten en de GMR.
 
Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder:
De heer C.C. Fikenscher MOC

Contactgegevens bestuurskantoor

Raadhuisplein 41
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-399 673
Email: info@scholengroepholland.nl
Email: facturen@scholengroepholland.nl

Bestuurskantoor

Stichting Scholengroep Holland (SGH) is opgericht op 1 januari 2005 en is het bevoegd gezag van 13 basisscholen. SGH heeft een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) en een College van Bestuur (bevoegd gezag). De bestuurskantoormedewerkers voeren werkzaamheden uit voor en namens de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur.

De medewerkers zijn:

Mevrouw D. Albers; financieel medewerker.
Aanwezig op: Maandag, dinsdag en donderdag.
Mevrouw E. Jense, bestuursadviseur kwaliteit & onderwijs.
Aanwezig op: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
De heer J. Speelman; medewerker P&O/huisvesting.
Aanwezig op: Woensdag en vrijdag.
Mevrouw M. van der Horst; bestuurssecretaresse.
Aanwezig op: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Mevrouw S.E. van Rijswijk; bestuurssecretaresse.
Aanwezig op: Maandag, dinsdag en donderdag.
Lesley Hakemulder, bestuurssecretaresse.
Aanwezig op: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Jan Woerst, technische medewerkerk.
Aanwezig op: Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Marina Hoos, coördinator leerplein, interne coach.
Aanwezig op: Maandag, dinsdag en donderdag
Arjan Meekhof, medewerker huisvesting.
Aanwezig op: Dinsdag.