Groep 1/2c – Thema verkeer en vervoer

Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema verkeer en vervoer. We hebben veel geleerd over verschillende soorten voertuigen, verkeersregels en verkeersborden. In de themahoek konden de kinderen zich verkleden, er is veel geknuteld, er zijn cijferweggetjes gekleid, kralenplanken gemaakt en er is veel gebouwd. Op het plein hebben we een verkeersles gehouden en we hebben met de groep een verkeerswandeling gemaakt in de wijk. Ook hebben we geoefend met oversteken: links, rechts, links gekeken, dan voorzichtig oversteken. Tijdens de weeksluitingen hebben we het lied Oversteken gezongen en we hebben per team voertuigen uitgebeeld. Een vader kwam vertellen over de bouw van busstations en tijdens de schoolbrengweek hebben we een week lang bijgehouden hoe de kinderen naar school kwamen. Ze mochten elke dag een blokje leggen bij het juiste vervoersmiddel en daarna werd alles vastgelegd in een tabel door te turven. We hebben vraag en ruil gedaan met kaarten met verschillende voertuigen erop en ook een Engelse les gehad over voertuigen. We hebben fietsen in de klas gehad om te bekijken en alle onderdelen te leren en er kwam een Gator auto op bezoek, waar alle kinderen even in plaats mochten nemen.