Groep 1/2c – Thema dinosaurussen

Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek met dit jaar als thema ‘En toen…” hebben we in de klas gewerkt rondom het thema dinosaurussen. Ondanks dat de dinosaurussen al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven, leefde het thema enorm bij de kinderen. Ze hebben veel geleerd over de verschilende soorten dino’s, wat ze aten, hoe ze leefden, waarom ze zijn uitgestorven en hoe het kan dat we toch zoveel over de dinosaurussen weten. Zo hebben de kinderen ook geleerd over archeologen, fossielen en opgravingen. In de themahoek was een dinomuseum ingericht en hier konden de kinderen met dino’s spelen en fossielen maken. In alle hoeken waren dino’s aanwezig om het spel te verrijken en natuurlijk is er weer veel geknutseld. Tijdens de lessen hebben we o.a. dino’s gesorteerd, opgravingen gedaan en voetsporen gemaakt. De coöperatieve werkvormen die dit thema aan bod kwamen waren o.a. de binnen-buitenkring en mix & ruil. De kinderen hebben allemaal een fossiel gemaakt van klei en ze kregen dit met wat zand en een kwastje mee naar huis om in de herfstvakantie nog even archeoloog te kunnen spelen.