Groep 1/2c – Thema cijfers

Na de herfstvakantie hebben we drie weken gewerkt rondom het thema cijfers. We hebben veel geteld, cijferliedjes gezongen, cijfers geknutseld en de kinderen hebben heel veel reken- en telspellen gespeeld. Met veel enthousiasme gingen ze elke dag weer aan de slag. Ook de kringactiviteiten stonden deze weken in het teken van voorbereidend rekenen, zoals cijfers, tellen, sorteren, seriëren, wegen en puzzelen. De kinderen hebben allemaal hun leeftijd geplakt met sitspapier en cijferrupsen gemaakt. Er zijn met klei slangen van verschillende lengtes gemaakt en opgemeten en er is gewogen met klei. Van brooddeeg hebben we met de hele klas cijfers gekleid en versierd. Ook hebben de kinderen de schrijfrichting van de cijfers geleerd m.b.v. het digibord en het schrijven met je vinger in de lucht. Bij alle cijfers moet je bovenaan beginnen met schrijven, behalve bij de 8, die begint in het midden. Maar natuurlijk waren ook de bouwhoek en de poppenhoek gewoon geopend tijdens dit thema.