Groep 1/2c – Thema bouwen

Na de zomervakantie hebben we vier weken gewerkt rondom het thema bouwen. In de themahoek konden de kinderen als bouwvakker aan de slag en in de klas werd van alles gebouwd met verschillende soorten constructiemateriaal. Ook zijn er verschillende themaknutsels gemaakt. Huizen, zagen, collages en een gezamenlijk huis met heel veel kamers. De kinderen hebben veel geleerd over verschillende soorten huizen, het bouwen van huizen, verschillende soorten gereedschappen en waarvoor deze gebruikt worden. De taal- en rekenlessen zijn ook op het thema afgestemd. Er is veel geteld, gemeten en gewogen. Een van de ouders heeft een leuke gastles gegeven, waarin van alles werd verteld over de bouw en grote bouwtekeningen tevoorschijn kwamen. Aan het eind van de les kregen alle kinderen een tasje mee naar huis met daarin o.a. een duimstok. Veel kinderen zijn hier ook thuis enthousiast mee aan het meten geslagen. Chris, bedankt voor de leuke les!