Groep 1/2b – Uitje naar een huis in aanbouw

Brent zijn vader laat een nieuw huis bouwen en daar mochten we donderdag 25 maart een kijkje komen nemen. Eerst gingen we de binnenkant bekijken en daarna konden de kinderen die dat wilden zelf een steentje metselen met echte specie. Achter het huis ligt een grote zandbult, waar de kinderen zich helemaal uitgeleefd hebben. Vader van Brent, bedankt dat we op bezoek mochten komen!

In de klas konden de kinderen ook aan de slag met een troffeltje, ‘specie’ (bloem met water) en kleine steentjes.

De juf las een informatief boek voor over de bouwvakker, waarbij een van de kinderen zich als bouwvakker heeft verkleed.